Awards

SET Sustainability Awards 2018 - รางวัลยอดเยี่ยม: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2018 - รางวัลดีเด่น: บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2018 - รางวัลดีเด่น: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2018 - รางวัลเกียรติยศ (Awards of Honor): บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2018 - รางวัลเกียรติยศ (Awards of Honor): บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards

SET Sustainability Awards 2018 - รางวัล Rising Star: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนนำเสนอในการสัมภาษณ์ Sustainability Awards