Topic

วิตามินธุรกิจ ชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ตอนที่ 4/6 สร้างสรรค์สินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ ช่วยธุรกิจได้อย่างไร

DNA ความยั่งยืนอยู่ในการทำงานทุกวัน "การผลิตสินค้าและบริการ" ในปัจจุบันไม่สามารถเน้นที่ยอดขายเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป แต่ต้องใส่ใจกับปัญหา ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า พร้อมรับผิดชอบต่อผู้ใช้สินค้าและบริการ