ธุรกิจทรัพยากร

บทเรียนธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19: กลุ่มธุรกิจทรัพยากร

วิกฤตเศรษฐกิจจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ รุนแรงมากบ้าง น้อยบ้าง เคล็ดลับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแบบใด ที่จะนำพาธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ ฝ่าวิกฤตไปได้ (ถอดบทเรียนจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)