ธุรกิจบริการ

บทเรียนธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19: กลุ่มธุรกิจบริการ

วิกฤตเศรษฐกิจจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ รุนแรงมากบ้าง น้อยบ้าง เคล็ดลับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแบบใด ที่จะนำพาธุรกิจบริการฝ่าวิกฤตไปได้ (ถอดบทเรียนจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)