Topic

FAQ การอบรมหลักสูตรด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถาม 1: หลักสูตรด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนมีหลักสูตรอะไรบ้าง วันและเวลาในการอบรมของแต่ละหลักสูตร จะดูได้จากช่องทางไหน

ตอบ  ติดตามรายละเอียดทุกหลักสูตรทั้งการเรียนแบบ e-Learning และหลักสูตรแบบ Onsite ได้ที่ www.setsustainability.com/trainings นอกจากนี้สามารถ add Line เป็นเพื่อนเพื่อไม่พลาดข่าวสารได้ที่ @setsustainability


ถาม 2: จะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละหลักสูตรเปิดรับสมัคร หรือ เปิดให้ลงทะเบียนเรียนเมื่อไร

ตอบ  การเรียนหลักสูตร e-Learning ผ่านระบบ SET Link สามารถเรียนได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนหลักสูตรแบบ Onsite ของแต่ละหลักสูตรติดตามได้ที่ www.setsustainability.com/trainings นอกจากนี้สามารถ add Line เป็นเพื่อนเพื่อไม่พลาดข่าวสารได้ที่ @setsustainability


 ถาม 3: ผู้เข้าอบรมแบบ Onsite มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ  ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ดังนั้น ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม


ถาม 4: ถ้าไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าอบรมหลักสูตรแบบ onsite หรือเข้า Observe ได้หรือไม่

ตอบ  ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิหลักสูตรแบบ Onsite เฉพาะบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ไม่เปิดให้องค์กรอื่นหรือบุคคลทั่วไปเข้าอบรมหรือเข้า Observe แต่บางหลักสูตรที่เป็น e-Learning สามารถเรียนผ่านช่องทาง YouTube หรือ SET Link ได้


ถาม 5: มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วหรือไม่ และสามารถรับใบประกาศนียบัตรได้อย่างไร

ตอบ  มีประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนของบริษัทจดทะเบียนเฉพาะบางหลักสูตรเท่านั้น โดย 
(1) หลักสูตรแบบ e-Learning สามารถดาวน์โหลดด้วยตนเองผ่านระบบ SET e-Learning 
(2) หลักสูตรแบบ Onsite หากท่านลงทะเบียนผ่านระบบ SET Link สามารถดาวน์โหลดด้วยตนเองผ่านระบบ SET Link โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Log in ด้วย user ในระบบ SET Link

2. เลือกเมนู SET Activity จากนั้นเลือกเมนูด้านซ้าย “My Attendee List”

3. เลือกชื่อของท่าน และตรวจสอบชื่อ นามสกุล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม “edit”

4. เลือกหลักสูตรที่แสดงสถานะ “Attended” โดยดาวน์โหลดที่ใต้คอลัมน์ “e Certificate”(ทางด้านขวามือ) ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. หากไม่สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ โปรดติดต่อ SET Contact Center โทร. 02 009 9999


ถาม 6: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวิธีคัดเลือกหรือให้สิทธิผู้เข้าอบรมของบริษัทจดทะเบียนอย่างไร

ตอบ  ขอเรียนแจ้งดังนี้
(1) หลักสูตรแบบ e-Learning สามารถเรียนได้ทุกคนและไม่จำกัดจำนวนคน โดย Creator หรือ Approver ของทางบริษัทท่านต้องเพิ่มบทบาทการเรียน e-Learning ให้กับพนักงานเพื่อมีสิทธิในการเข้าเรียนด้วยตนเอง
(2) หลักสูตรแบบ Onsite สามารถดูเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.setsustainability.com/trainings


ถาม 7: ผู้ที่จะเรียน e-Learning หลักสูตร S01, S02, S03, S04, S05 ต้องสอบผ่าน P01 หรือไม่

ตอบ  เพื่อให้เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น ควรศึกษา P01 มาก่อน และควรเรียนตามลำดับ S01, S02, S03, S04, S05 โดยจะทำแบบทดสอบหรือไม่ทำก็ได้ (หากทำแบบทดสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร)


ถาม 8: ในวันอบรมแบบ Onsite ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตอบ  ต้องเตรียมเอกสารประกอบการอบรมและอุปกรณ์การเรียนมาเอง หากผู้เข้าอบรมนำ Notebook / iPad / Tablet / มือถือ มาใช้ในการเรียนท่านต้องนำแบตสำรองมาด้วย ทั้งนี้ โปรดเช็คห้องเรียนและเวลาเรียนให้ชัดเจนเพื่อเผื่อเวลาในการเดินทางมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถมาโดยรถใต้ดิน MRT ลงสถานที่ศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตู 3 (แผนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ Click)


ถาม 9: ในวันอบรมแบบ Online ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตอบ  ต้องดาวน์โหลดระบบ Online ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (เช่น MS Team, Zoom, WebEx เป็นต้น) และเตรียมเอกสารประกอบการอบรมให้พร้อมล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านสามารถเรียนเป็นรายบุคคลผ่านหน้าจอตนเอง หรือนัดรวมตัวกันในห้องประชุมและฉายภาพบนจอใหญ่เหมือนการประชุม Online ทั่วไป ขึ้นกับความสะดวกของบริษัท เนื่องจาก การรวมกลุ่มกันเรียนจะช่วยให้การระดมความคิดระหว่างการทำ Workshop มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ถาม 10: การเรียนแบบ Onsite มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ตอบ  แต่ละหลักสูตรจะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.setsustainability.com/trainings


ถาม 11: การลงทะเบียนเข้าอบรมแบบ Onsite ต้องทำอย่างไร

ตอบ  สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.setsustainability.com/trainings


ถาม 12: กรณีลืม Username และ Password ในการเข้าระบบลงทะเบียน (ระบบ SET Link) ต้องทำอย่างไร

ตอบ  สอบถามทาง Creator หรือ Approver ของทางบริษัทท่านเพื่อขอ Username และ Password ทั้งนี้ หากยังไม่ทราบ ติดต่อได้ที่ SET Contact Center โทร. 02 009 9999