Topic

หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืน (BASIC ESG TRAINING)

ความยั่งยืนคือเป้าหมายสำคัญของการทำธุรกิจในยุคนี้ มารู้จักกับชุดความรู้ระดับพื้นฐานด้านการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรยั่งยืนได้สำเร็จในอนาคต พร้อมมุมมองของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่เคยผ่านหลักสูตรเหล่านี้มาแล้ว