ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม

บทเรียนธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19: กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม

วิกฤตเศรษฐกิจจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ รุนแรงมากบ้าง น้อยบ้าง เคล็ดลับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแบบใด ที่จะนำพาธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมฝ่าวิกฤตไปได้ (ถอดบทเรียนจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)